Homepage Haberiniz Olsun Seminer: “Dijital Şehir Tarihine Doğru: Yeni Teknolojiler ve Alternatif Sosyo-Mekânsal Okumalar” (19 Kasım 2019, MSGSÜ)

Seminer: “Dijital Şehir Tarihine Doğru: Yeni Teknolojiler ve Alternatif Sosyo-Mekânsal Okumalar” (19 Kasım 2019, MSGSÜ)

by samblog

Merkez Müdürümüz Dr. Yunus Uğur‘un, “Dijital Şehir Tarihine Doğru: Yeni Teknolojiler ve Alternatif Sosyo-Mekânsal Okumalar” başlıklı konuşmasıyla katılacağı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı, Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar dersi kapsamında düzenlenen seminer dizisinin 19. oturumu, 19 Kasım 2019 saat 14:00’te MSGSÜ Mimarlık Fakültesi 1. katta, Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Odası’nda gerçekleşecek.

Dijital beşeri bilimler çerçevesinde tartışılan beşeri bilimler ve bilişim teknolojileri etkileşimi şehir tarih çalışmalarında da hem yöntem ve metodoloji, hem yaklaşım, hem de yeni okuma imkânları olarak etkisini göstermektedir. Programda bu etkinin mevcut durumu izlenecek ve gelecek potansiyeli üzerinde durulacaktır. Osmanlı şehirleri üzerine yaptığımız çalışmalardan örnekler eşliğinde veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme süreçleri anlatılacak ve dijital destekli bu sürecin mümkün kıldığı alternatif sosyo-mekansal okumalar tartışılacaktır. Programın son kısmında dünya şehir tarihçiliğindeki dijital trendler ve bunların şehir tarihçiliğine katkısı değerlendirilecektir.

You may also like

Yorum yap