Homepage Haberiniz Olsun 27. Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu (23-24 Mayıs 2019, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu)

27. Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu (23-24 Mayıs 2019, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu)

by samblog

Kentsel sorunlara çözüm oluştururken özellikle sınırlı kaynakları daha verimli kullanmamızı sağlayacak akıllı kent teknolojilerinden, toplumsal katılımı bütünleştirici bir sürece çekmeye çalışan kapsayıcı yaklaşımlara; mekâna yönelik analiz çalışmalarından, yeni teknolojilerin uygulanmasına kadar geleceğin kentlerine ilişkin geçmişte geliştirilmiş pek çok vizyonu içinde bulunduğumuz yüzyılda yaşamaya başladık. 21. yüzyılın şehirleri göç, çevre sorunları, giderek artan toplumsal eşitsizlik öncelikli olmak üzere birçok farklı sorunla karşı karşıyadır; bu nedenle etkin, verimli ve akıllı çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Akıllı Şehircilik kavramı ile kentsel altyapının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar bugün özellikle kısıtlı kaynaklarını yüksek verimlilik ile kullanması gereken Asya ülkelerinde benzersiz ölçekte kentsel projeleri ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa’nın tarihi şehirleri, kentlilerin yaşam kalitesini yükseltmek, kentsel mirası korumak, hizmet verimliliğini artırmak ve çevresel zararları azaltmak hedefiyle akıllı kentler haline gelme çabası içindedirler. Akıllı kentler, insan yaşamını kentsel boyutta kolaylaştırıcı mühendislik uygulamalarından yola çıkarak gelişmekle birlikte, konunun çok boyutlu olarak ele alınması gerekmektedir. Dünya üzerinde giderek artan kentsel nüfusun sorunları katlanarak büyümektedir. Geleceğin kentsel yaşamı, sadece yeni teknolojilerin ve mühendislik çözümlerinin uygulanması açısından değil, geleceğin toplumunun ihtiyaçları ve çevresel adalet açısından da ele alınmak durumundadır. Bu açıdan, kentsel tasarımda disiplinler arası yaklaşımın geliştirilmesi, nadiren birbiri ile koordineli çalışan disiplinlerin bir araya gelerek geleceğe yenilikçi bir bakış açısıyla yön verme potansiyeli de önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, Sempozyum temaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Sempozyum şehir planlama, kentsel tasarım, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, sosyoloji, felsefe, arkeoloji gibi ilgili tüm disiplinlere açıktır.

 

You may also like

Yorum yap