Homepage DerslerdenAraştırdık Ayvansaray Mahallesi: Farkındalık ve Aidiyet Çalışması, Dünya Miras Alanı Koruma Sınırlarındaki Mahallenin İncelenmesi

Ayvansaray Mahallesi: Farkındalık ve Aidiyet Çalışması, Dünya Miras Alanı Koruma Sınırlarındaki Mahallenin İncelenmesi

by samblog

Feyza Nur Şahin Bodur, Nihan Yapar, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Şehir Çalışmaları Atölyesi, 2017

You may also like

Yorum yap