Homepage Haberiniz Olsun Dr. Yunus Uğur, Küresel Şehir Tarihi Projesi, Uluslararası Danışma Konseyi (IAC) Üyeliğine Seçildi!

Dr. Yunus Uğur, Küresel Şehir Tarihi Projesi, Uluslararası Danışma Konseyi (IAC) Üyeliğine Seçildi!

by samblog
Yunus Uğur

Küresel Şehir Tarihi Projesi (Global Urban History Project), şehirleri büyük ölçekli ve ulusötesi yaklaşımla ele almayı hedefleyen ve küresel bakış açısı ile şehirlerin tarihini sentezleyen önemli bir araştırma ağı. Proje, karşılaştırmalı veya tek bir merkez üzerinden küresel bağlantılara odaklanan metotlar kullanılarak yapılan şehir çalışmalarını bir araya getiriyor. Projenin ayrıca küresel tarih alanındaki güncel etkinliklerin, kitap değerlendirmelerinin ve röportajların yayımlandığı blog sayfası bulunmakta.

Şehir Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Yunus Uğur, dünyanın farklı üniversitelerinden şehir tarihi alanında uzman akademisyenlerden oluşan Küresel Şehir Tarihi Projesi, Uluslararası Danışma Konseyi (IAC) üyeliğine seçildi.

Küresel Şehir Tarihi Projesi web sayfası için tıklayınız.

 

You may also like

Yorum yap