Homepage Haberiniz Olsun Dr. Yunus Uğur, Küresel Şehir Tarihi Projesi’nin (GUHP) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi!

Dr. Yunus Uğur, Küresel Şehir Tarihi Projesi’nin (GUHP) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi!

by samblog

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yunus Uğur, Küresel Şehir Tarihi Projesi’nin (GUHP) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Uğur, daha önce Uluslararası Danışma Konseyi üyesi olarak katkıda bulunduğu bu kuruluşa 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyesi olarak katkıda bulunmaya devam edecek. Bu görev kapsamında aşağıda isimleri bulunan dünyanın farklı yerlerinden üyelerle, şehir tarihi alanında yapılacak etkinlik, proje ve yayınları planlayıp, destek verecekler. 

Küresel Şehir Tarihi Projesi (Global Urban History Project), şehirleri büyük ölçekli ve ulusötesi yaklaşımla ele almayı hedefleyen ve “küresel tarih bakış açısı” ile “şehirlerin tarihini” sentezleyen önemli bir araştırma ağı. Merkezi ABD’de bulunmakla birlikte dünyanın farklı üniversitelerinden yüzlerce akademisyeni/şehir tarihçisini biraraya getiren Küresel Şehir Tarihi Derneği, başta Urban History Association (ABD), European Association for Urban History (Avrupa), Word History Association (ABD) olmak üzere pek çok meslek örgütü ve üniversiteler ile işbirliği yürütmektedir.  Öğrenci ve araştırmacılara destekler sağlamaktadır. Karşılaştırmalı veya tek bir merkez üzerinden küresel bağlantılara odaklanan şehir çalışmalarını teşvik eden projenin, küresel şehir tarih alanındaki güncel tartışma ve etkinlikleri, kitap değerlendirmelerini ve röportajları yayımladığı web sitesi ve blog sayfaları da bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu
Carl Nightingale, University at Buffalo, State University of New York, Coordinator
Tracy Neumann, Wayne State University, Treasurer, Blog Editor
Emma Hart, St. Andrews University, Project Archivist
Michael Goebel, Geneva Graduate Institute, Blog Editor-in-Chief
Joseph Ben Prestel, Freie Universität Berlin, Blog Editor
Mariana Dantas, Ohio University, Director of GUHP Bibliography Project
Nancy Kwak, University of California San Diego
Carola Hein, Technical University Delft
Kristin Stapleton, University at Buffalo SUNY
Su Lin Lewis, University of Bristol
Rosemary Wakeman, Fordham University
Li Hou, Tongji University
Yunus Ugur, Istanbul Sehir University
Anindita Ghosh, University of Manchester
Andra Chastain, Washington State University


Küresel Şehir Tarihi Derneği/Projesi için tıklayınız. 

Küresel Şehir Tarihi Blogu için tıklayınız. 

Üyelik için tıklayınız.

You may also like

Yorum yap