Homepage Haberiniz Olsun Merkez Müdür Yard. Doç. Dr. Eda Yücesoy’un Projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek!

Merkez Müdür Yard. Doç. Dr. Eda Yücesoy’un Projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek!

by samblog

Merkez Müdür Yardımcımız ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Yücesoy‘un yürütücülüğünü yaptığı “Yüksekeğitim ve İşkolları ile Birlikte Oluşan Türkiye Kentsel Peyzajını Anlamak” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projede ayrıca Şehir Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı, İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Zübeyir Nişancı da araştırmacı olarak yer alacak.

-Proje Özeti-

Türkiye’deki kentsel alanlar, 1980’den itibaren önce iç göç ardından da dış göç etkisi ile farklı değişim süreçleri yaşamıştır. Bir yanda farklılaşan ekonomik-politik yaklaşımlar ile işgücü piyasası ve sermaye ilişkileri ile şekillenen işkolları kentsel alanlarda önceki dönemlerden farklı bir ekonomik ve endüstriyel gelişmenin ana hatlarını oluştururken, önceden merkezlerde yer alan yükseköğretim gibi eğitim kurumları merkezi yönetimin yönlendirmesi ile çeper kentsel alanlara doğru yayılma göstermiştir. Proje, 1980 sonrasında çok hızlı değişen ve dönüşen Türkiye yerleşim sistemini, günümüz kentsel alanlardaki yüksek eğitim ve işkolları “alanları”nın yapılanması ile birlikte inceleyerek; ilçe düzeyinden yerleşim sistemindeki hiyerarşileri ve ilişki biçimlerini etkileyen faktörleri, kentsel/bölgesel politika eylem ve araçlarıyla birlikte izleyerek tanımlamayı amaçlamaktadır.

 

-Proje ekibi-

Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Eda Yücesoy (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Araştırmacılar: Doç. Dr. Burcu Özüduru (Gazi Üniversitesi), Doç. Dr. Alim Arlı (İstanbul Şehir Üniversitesi), Dr. Zübeyir Nişancı (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Danışmanlar: Prof.Dr. Murat Güvenç (Kadir Has Üniversitesi), Prof.Dr. Ahmet Ademoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

You may also like

Yorum yap