Homepage Haberiniz Olsun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ilk Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nu 19-20 Haziran 2020’de gerçekleştirmeye hazırlanıyor!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ilk Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nu 19-20 Haziran 2020’de gerçekleştirmeye hazırlanıyor!

by samblog

Haber: Büşranur Bekman, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi

SEMPOZYUM KURGUSU:

“Sempozyumun kurgusu, ilk gün bildirilerin sunulması, ikinci gün ise çalışmasının çeşitli aşamalarında bulunan öğrencilerin ilgili konudaki bir hocanın moderatörlüğünde yuvarlak masa etrafında tartışması şeklinde olacaktır. İlk aşamada tezini tamamlamış ya da tamamlamaya yakın araştırmacıların sunumuyla beslenen süreç, ikinci gün yuvarlak masalarda daha derinlemesine tartışma imkanı bularak devam edecektir. Böylelikle yalnızca lisansüstü öğrencilerinin birbirinden beslendiği bir kurgunun dışında, mekân çalışan ve kariyerinin faklı aşamalarında olan akademisyenlerin de birbirleriyle yeniden konuşma imkânı bulunduğu bir toplantı hedeflenmektedir.”

BİLDİRİ ÇAĞRISI:

“Lisansüstü çalışmalarını sürdüren ya da bitirmiş, mekân araştırmacılarının bildiri özetlerini sistem üzerinden yüklemeleri beklenmektedir. Bildiri özetleri, 250-300 kelime arasında olmalıdır. Özet, tezin hangi aşamada olduğunu belirtmeli, kullandığı kuramı, yöntemi ve sahanın detaylarını ve/veya kullandığı verilerin niteliğini aktaracak bir kapsamda ele alınmalıdır. Bildiri özetleri sempozyum öncesinde PDF formatında sitede yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi ise isteğe bağlıdır ve tam metin göndermek isteyenlerin linkteki formda ilgili kutucuğu işaretlemesi beklenmektedir. Tam metinler online kitap olarak basılacaktır.”

Sempozyumla birlikte farklı disiplinlerde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin buluşabilmesi, kendi çalışmaları üzerine tartışabilmesi ve mekâna dair yaratıcı, nitelikli, güncel, eleştirel araştırmalar geliştirebilmesini teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Sempozyum için Önemli Tarihler:

3 Nisan 2020: Özetlerin son gönderim tarihi.

8 Mayıs 2020: Kabul edilen bildirilerin açıklanması.

8 Haziran 2020: Tam metinlerin yollanması ve programın açıklanması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

You may also like

Yorum yap