Homepage Şehir Araştırmaları Kurumlar Kurumlar: İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kurumlar: İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi

by samblog

İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi 1993 yılı sonlarında faaliyete geçmiş, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir kuruluştur. Altı üyelik bir yönetim kurulu ve sayısı zamanla artan bir bilimsel danışma kurulu vardır. Merkezin ana amacı, İzmir ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge ve bilgi toplamak ve bu konuda toplantılar düzenlemektir.

Web sayfası için tıklayınız

You may also like

Yorum yap