Homepage Haberiniz Olsun Şehir Araştırmaları Merkezi Ekibi HERALD Projesi için İngiltere’deydi!

Şehir Araştırmaları Merkezi Ekibi HERALD Projesi için İngiltere’deydi!

by samblog

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi ile Anglia Ruskin Üniversitesi (İngiltere) Future Cities Programı’nın ortaklaşa geliştirdiği ve Katip Çelebi-Newton Fund, Research Environment Links Grants tarafından desteklenen Türkiye’nin Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişiminin Kültürel Miras Perspektifi ile Güçlendirilmesi” (HERALD: A HEritage-led Resilience Approach To Smart And Sustainable Urban Development in Turkey) konulu proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Projenin İngiltere ayağı için 24-28 Haziran tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi’nden beş öğretim üyesi, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin diğer lisansüstü programlarından yedi öğrenci,  İngiltere’nin Cambridge ve Chelmsford şehirlerindeki çalıştaylara ve saha çalışmalarına katıldı. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin de sunum yaptığı beş günlük program sonrasında kültürel miras ve akıllı şehirler üzerine farklı projeler için iş birliği kararı alındı.

Program çerçevesinde Anglia Ruskin Üniversitesinde kültürel miras, sürdürülebilirlik ve
direnç alanlarında yürütülen projelerin de yer aldığı 26 sunum dinlendi. Ayrıca hali hazırda lisansüstü
öğrencilerin yürüttüğü çalışmaların paylaşılması adına her iki okuldan öğrenciler tezlerini sundu. İki
üniversite arasındaki iş birliğini arttırmak için üniversitelerin doktora program şartları ve süreçleri
paylaşıldı. Birleşik lisansüstü programı ve değişim programları başlatma ihtimalleri konuşuldu. Cambridge
ve Chelmsford’daki kültürel mirası koruma, sürdürme ve toplumsal katılımı sağlamaya yönelik yürütülen
projeler, süreci yürüten mimar ve planlamacılar eşliğinde ziyaret edildi ve projeler hakkında detaylı
bilgiler alındı. HERALD projesinde geliştirilecek bakış açısının devamını sağlamak adına İngiltere ve
Türkiye’deki muhtemel çalışma sahaları ve alınabilecek bölgesel ve uluslararası fonlar konuşuldu.

Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

You may also like

Yorum yap