Homepage Haberiniz Olsun Şehir Araştırmaları Merkezi Ekibi Proje Çalışmasına İngiltere’de Devam Edecek!

Şehir Araştırmaları Merkezi Ekibi Proje Çalışmasına İngiltere’de Devam Edecek!

by samblog

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi ile Anglia Ruskin Üniversitesi (İngiltere) Future Cities Programı’nın ortaklaşa geliştirdiği ve Katip Çelebi-Newton Fund, Research Environment Links Grants tarafından desteklenen Türkiye’nin Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişiminin Kültürel Miras Perspektifi ile Güçlendirilmesi” (HERALD: A HEritage-led Resilience Approach To Smart And Sustainable Urban Development in Turkey) konulu proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Projenin İngiltere ayağı için 24-28 Haziran tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi’nden beş öğretim üyesi, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin diğer lisansüstü programlarından yedi öğrenci,  beş gün sürecek olan çalıştay, saha çalışmaları ve sunumlara katılacak.

Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

You may also like

Yorum yap