Homepage Haberiniz Olsun Kongre: International Disaster and Resilience Congress “from Risk to Resilience” (idRc 2019) 26-28 Haziran, 2019, Eskişehir Teknik Üniversitesi

Kongre: International Disaster and Resilience Congress “from Risk to Resilience” (idRc 2019) 26-28 Haziran, 2019, Eskişehir Teknik Üniversitesi

by samblog
Resilience (Dirençlilik); Afet Risk Azaltma Uluslararası Ofisi (UNISDR) Hyogo Eylem Planı sonuç raporunda, “Tehlikelere maruz kalmış bir sistemin, topluluğun veya toplumun, kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dahil, bir tehlikenin etkileri karşısında zamanında ve etkin bir şekilde direnme, soğurma, uyum geliştirme ve iyileşme becerisi” olarak tanımlamaktadır.
International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), bu ana tanım altında yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir etkinliktir.
idRc 2019, “from Risk to Resilience” uluslararası hakemli bir dergi olan Resilience Dergisi’nin ve editör grubunun organizasyonudur.
Dirençlilik konusunda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda konuşulduğu ve tartışıldığı bir toplantı olmasını amaçlıyoruz. Toplantı sonucunda yeni ortak çalışma grupları oluşturmak ve dirençlilik konusundaki çalışmalara yenilerini ekleyebilmek istiyoruz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

You may also like

Yorum yap