Homepage Haberiniz OlsunŞehir Araştırmaları Tezler Tezler: “A. Süheyl Ünver’in Eyüp defterlerinde Şehir Dokusu”

Tezler: “A. Süheyl Ünver’in Eyüp defterlerinde Şehir Dokusu”

by samblog

Yazar: Özge Eda Kaya

Faruk Erçetin, “A.Süheyl Ünver’in Eyüp defterlerinde Şehir Dokusu /Eyüp at the
Suheyl Ünver’s Documents and Archives” Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2018.

İnsan çevresini dönüştüren ve çevresi tarafından dönüştürülen bir varlıktır. Çevresini dönüştürme eylemini mensubu bulunduğu kültürün dünyayı yorumlama şekliyle yapar. Sanat bir kültürün inancını bilgisini eşyayı şekillendirme şeklini içerir. Sanat eseri incelendiğinde o maddi kültürü oluşturan zemin kodlarını verir. Bu kodları kavrayamamış insanların aynı üretimi devam ettirmeleri mümkün değildir. Üretimde devamlılık olmazsa aynı toplumdan söz edilemez. Yani bir toplumun sürekliliğini geride bıraktığı maddi varlık sağlamaktadır. O maddi varlığı incelemek o toplumun hayatiyeti açısından değerlidir. Şehri incelemek bir toplumun maddi varlıklarını bütünlük içinde görmemizi sağlamaktadır. İslam sanatının ve kültürünün içinde hangi birleşimler olduğunu anlamak için İslam şehrini incelememiz gerekmektedir. Eyüp Sultan semti bu bileşenlerin çözümlenebildiği bir İslam şehridir. Bu yüzden kuruluşundan itibaren İslam şehri olan bir şehir kültürün sanatın çözümlenebilmesi için uygundur. Bu maddi varlığı incelerken o maddi kültürü tanıyan birisinin işaret ettiği noktaları incelemek, o toplumun şahsiyetinin inceliklerini tanımak açısından değerlidir. Bu tezin birinci bölümünde A. Süheyl Ünver’in hayatı, yetiştiği kültür çevresi sanatla şehirle münasebeti işlenmiştir. İkinci bölümde Eyüp Sultan’ın tarihi hüviyeti ve kültür sanat dünyamızdaki yeri incelenmiştir. Süheyl Ünver’in Eyüp Sultan’la alakalı münasebetine bu bölümde girilmiştir. Üçüncü bölümde A. Süheyl Ünver’in Eyüp Sultan’la alakalı ve Süleymaniye kütüphanesinde araştırmaya açık olan hususi notlar incelenmiş ve transkribesi yapılmıştır. Toplamda 10 defter ve dosyadan oluşan bu notlardan beş defter transkribe edilmiş geriye kalan ilgili dosyalara ve defterlere atıfta bulunulmuştur. Dördüncü bölümde ise defterlerden elde edilen diğer malzemeler değerlendirilmiştir.

You may also like

Yorum yap