Homepage Haberiniz OlsunŞehir Araştırmaları Tezler Tezler: “Osmanlı’da Borsa ve Sosyal Hayata Etkileri”

Tezler: “Osmanlı’da Borsa ve Sosyal Hayata Etkileri”

by samblog

Haber: Özge Eda Kaya

Melis Mihrace Barut, “Osmanlı’da Borsa ve Sosyal Hayata Etkileri”, İnönü Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi,
2019.

“Osmanlı’da Borsa ve Sosyal Hayata Etkileri” başlıklı bu çalışmada 19. yüzyılı etkisi altına alan borsa konusunu incelenmeden önce, ilk bölümde Osmanlı ekonomisi genel bir çerçevede incelenmiştir. 16.yüzyıldan 18.yüzyıla kadar Osmanlı’nın ekonomi anlayışı, iktisadi alandaki temel kavramları ve kurumları üzerinde durulmuştur. Daha sonra 19.yüzyılın genel değerlendirmesi yapılmış ve Batılılaşma sürecine giren devletin bu süreçte yaptığı mali ve idari düzenlemeleri incelenerek finansal piyasalarda yapılan borçlanmaların başlangıcı araştırılmıştır. Üçüncü bölümde borsaların Avrupa’daki ilk örnekleri, Osmanlı Devleti’nde ilk ortaya çıkışı, resmi olmayan Galata Borsası ve 1874 yılında yayınlanan nizamname ile resmi bir kimlik kazanan Dersaadet Tahvilat Borsası incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise borsanın sosyal hayata etkileri üzerinde durulmuştur.

Tezin tamamı için tıklayınız.

 

You may also like

Yorum yap