Homepage Haberiniz OlsunŞehir Araştırmaları Tezler Tezler: “Tarih Öncesi Şehir Modellemelerinin Günümüz Yerleşmelerine Uygulama Örnekleri”

Tezler: “Tarih Öncesi Şehir Modellemelerinin Günümüz Yerleşmelerine Uygulama Örnekleri”

by samblog

Yaza: Özge Eda Kaya

Ayşe Şimşek, “Tarih Öncesi Şehir modellemelerinin Günümüz Yerleşmelerine Uygulama Örnekleri /Application examples of pre-historic city modeling to today’s settlements” İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Eski dönemlerden itibaren insanlar yaşadığı fiziksel ortamlara uygun barınaklar yapmış, imkanları ölçüsünde deneme yanılma yöntemi ile bunları geliştirmişlerdir. Küçük veya büyük gruplar halinde yaşayan insanlar, ihtiyaçlarına ve inançlarına uygun yerleşim alanları meydana getirmişlerdir. Uygarlığın başladığı bölge olarak kabul edilen Mezopotamya ile Anadolu ve Orta Asya Bölgesi’ndeki en eski yerleşim alanları günümüzden 13000 yıl evvel başlayan tarihleri ve sahip olduğu özellikleri itibariyle büyük önem taşımaktadır. Tarıma bağlı yerleşikliğin esas olmaması, besin depolama yerleri, meydan ve kamu binası gibi ortak alanların düzenlenmesi, inançların bireysel ve toplumsal yapılaşmadaki belirleyiciliği, yerleşimi çevreleyen surlar, sokak düzenlemeleri en eski yerleşimlerde öne çıkan önemli özelliklerdir. Anadolu’nun, medeniyetin temellerinin atıldığı bir bölge olduğu gerçeği yapılan kazı çalışmaları ile daha iyi anlaşılmakta, buradaki yerleşim yerleri eski dönemlerdeki yaşama ışık tutmaktadır. Sahip olduğu potansiyele rağmen mevcut araştırmaların yetersiz olduğu Orta Asya’daki eski dönem yerleşim örnekleri de, buranın önemli bir medeniyet alanı olduğunu göstermektedir. Buna göre, kentleşmenin başlangıcı kabul edilen ve M.Ö. 3000’lere tarihlenen Uruk Dönemi’nden 8000-4000 yıl daha eski olan yerleşimler nitelikleri açısından dikkat çekmektedir. Sonuç olarak, günümüz insanı için yeni yerleşim alanları planlanırken fiziksel ve sosyal açıdan eski dönem insanları ile birçok ortak paydaya sahip olduğumuz düşünülerek, eski yerleşimlerin bilgilerinden faydalanıp malzeme ve yoğunluk açısından modern yaklaşımlara alternatif olabilecek yeni yerleşim modelleri geliştirmek mümkündür.

You may also like

Yorum yap