Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar Tezler: “Yarı Kamusal Yarı Özel Alan Olarak Balkonların Arkitekt Dergisi Bağlamında Ele Alınışı: 1931-1940”

Tezler: “Yarı Kamusal Yarı Özel Alan Olarak Balkonların Arkitekt Dergisi Bağlamında Ele Alınışı: 1931-1940”

by samblog

İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans öğrencisi Esma Vural’ın “Yarı Kamusal Yarı Özel Alan Olarak Balkonların Arkitekt Dergisi Bağlamında Ele Alınışı: 1931-1940″ başlıklı (henüz devam etmekte olan) tezi Covid-19 tedbirleri kapsamında, karantina gündeminin konusu olan balkonları, Arkitekt Dergisi üzerinden ele alıyor. Danışmanlığını Merkez Müdürümüz ve İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Yunus Uğurun yaptığı tezin özetini sizlerle paylaşıyoruz.

***

Esma Vural, “Yarı Kamusal Yarı Özel Alan Olarak Balkonların Arkitekt Dergisi Bağlamında Ele Alınışı: 1931-1940,” İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Tezi, (beklenen bitirme tarihi 2020).

-Tez Özeti-

Bu araştırmada günümüzde değeri daha çok anlaşılmaya başlanan yarı özel yarı kamusal alan olan balkon mekanları, erken Cumhuriyet döneminin tek periyodik yayını olan Mimar/Arkitekt dergisi üzerinden incelenmiştir.  1930’lar Türkiye’nin batıyı en bilinçli olarak izlediği yıllar olarak görülmektedir ve dolayısıyla birçok değişimleri beraberinde getirmiştir. Konut alanı da bu değişimlerden oldukça fazla etkilenmiştir. Bu çalışma 1931-1940 yıllarına ve balkonlara odaklanarak Türkiye’deki mimarlık ve şehirciliğin durumunu tartışmaya açmaktadır. Tezde, Arkitekt dergisinin konutlara dair çokça yazı da içerdiği ilk dokuz yılı incelenerek dönemin sosyo-kültürel, mimari ve siyasi çerçevesi bağlamında balkonun şehirdeki yeri ve anlamı, bir arayışın mı yoksa bir gerekliliğin sonucu olarak mı ortaya çıktığı ve yapı üretimi aşamasında işlevsel ve estetik açıdan önemi gibi sorulara yanıtlar aranmıştır. Bu çerçevede dönemin balkon tipolojileri ve işlevleri tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir.

Çalışmanın ilk bölümünde konu ve bağlamla ilgili daha önce yapılan araştırmalara yer verilmiştir. Hem Türkiye’deki dönemin mimarlık ve şehirciliğine hem de Dünya’da ve Türkiye’de balkona dair literatür değerlendirilmiştir. İkinci bölümde, Mimar/Arkitekt dergisinde 1931-1940 yılları arasında yayınlanan konut balkonlarının bilgileri toplanmış ve bir veritabanı oluşturulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde bu veritabanı merkeze alınarak balkonun tanımına, tiplerine ve işlevine yer verilerek mimarlık ve şehircilik bağlamında analiz ve tartışması yapılmıştır.

Resim 1. İ.E Hanım Evi Balkon Manzara(Arkitekt,1934)

Resim 2. Kira Evi Görünüş ve Teras Manzara(Arkitekt,1935)

Resim 3. Cili Kira Evi Teras Manzara(Arkitekt, 1936)

You may also like

Yorum yap