Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar “Yaşayan ve Yaşanabilir Üsküdar” (Yunus Uğur, Üsküdar Dergisi)

“Yaşayan ve Yaşanabilir Üsküdar” (Yunus Uğur, Üsküdar Dergisi)

by samblog

Şehirlere ve yaşanılan yerlere yönelik memnuniyet ve eleştiriler genel olarak bu insan-mekan mizaçlarının tanımları ve ‘hemhal’ olma durumları arasındaki mesafenin azlığı ve fazlalığı ile irtibatlı olmalıdır. Örneğin bugün Üsküdarlı insanların ortak mizacı nedir, Üsküdar’daki mekanların mizacı nedir ve bu iki mizaç arasında ‘hemhal’ olma derecesi ne kadardır? Mizaçların muğlaklık ve ‘hemhal’ olma mesafeleri fazla oldukça şehre yönelik eleştiri ve rahatsızlığın derecesi memnuniyetten daha yüksek olacaktır.

Merkez Müdürümüz Dr. Yunus Uğur‘un kaleme aldığı ve Üsküdar Dergisi’nin son sayısında yayımlanan “Yaşayan ve Yaşanabilir Üsküdar” başlıklı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz…

Üsküdar Dergisi’nin son sayısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

You may also like

Yorum yap