Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar Yeni Kitap: “TAŞRA İDARESİNDE OSMANLI MERKEZİYETÇİLİĞİ: Gediz’de Kaza İdaresi ve Sorunları” (Dr.Biray Çakmak)

Yeni Kitap: “TAŞRA İDARESİNDE OSMANLI MERKEZİYETÇİLİĞİ: Gediz’de Kaza İdaresi ve Sorunları” (Dr.Biray Çakmak)

by samblog

“TAŞRA İDARESİNDE OSMANLI MERKEZİYETÇİLİĞİ: Gediz’de Kaza İdaresi ve Sorunları” (Dr. Biray Çakmak, 2019)

Teba ile devlet arasında memurlar vasıtasıyla doğrudan ilişkiyi esas alan vilayet sistemi nizamnameler ve talimatnamelerle ayrıntıh olarak tarif edildi. Sistemin işleyişi ortaya konuldu. Vilayet sısteminin esasları ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldı. Ancak vilayet sisteminin işleyişi ve sorunlarıyla ilgili kaza düzeyinde fazla araştırma yapılmadı. Bu çalışma, Gediz kazası özelinde Osmanlı Devleti’nin yönetme kaygılarıyla yaptıQı icraatları, eşraf/ahalinin yönetilme kaygılarıyla ortaya koyduğu tutum ve talepleri tespit etmeyi, uyum ve/veya çekişme temelinde devlet-toplum ilişkılerini anlamayı amaçlamaktadır.

You may also like

Yorum yap