Homepage Derslerden “19. Yüzyıl Osmanlı İstanbul’unda Altıncı Daire-i Belediye Özelinde Kamusal Mekandaki Dönüşümler”

“19. Yüzyıl Osmanlı İstanbul’unda Altıncı Daire-i Belediye Özelinde Kamusal Mekandaki Dönüşümler”

by samblog

Merve Erkan, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Kentsel Planlama Ve Tasarım, 2019.

Osmanlı Devleti 19. yüzyılda, her ne kadar uluslararası arenada, ekonomide güç kaybetse, askeri ve idari sıkıntılar içinde olsa da, tarihçiler için bu dönem, eski ile yeninin harmanlandığı, iç içe geçtiği oldukça zengin bir dönüşüm dönemidir. Bir tarafta Osmanlı Devleti kurumlarını değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde düzenlemeye, modernize etmeye, zaman zaman da Batı pratiklerini adapte etme yoluyla kurumsallaşmaya çalışırken; diğer yandan ekonomik sıkıntılar ve siyasi açmazlar da ıslahat çalışmalarını engelleyen bir unsur olmuştur. Bu çalışmada, Osmanlı toplumunun geçirdiği bu dönüşüm sürecinin yerel yönetim anlamındaki ilk modern pratiğini deneyimlediği Altıncı Daire-i Belediye kurumu bünyesinde yapılan dış mekan dönüşümleri ve zamanla kamusallığın ilk nüvelerini yaratması üzerine çalışacağım. Unutulmamalıdır ki, kamusallık, belediyecilik gibi kavramların bugün geldiği nokta ile neredeyse 150 yıl öncesindeki karşılığı birebir aynı olmamaktadır. Dolayısıyla bu gibi kavramların günümüzde kapsadığı alanlar ve tanımları üzerinden düşünülmemeli, biraz daha primitive versiyonları düşünülmelidir. Burada kamusallıktan kasıt, “halka ait olma, halk adına hareket etme”dir.

 

You may also like

Yorum yap