Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar “Central Park’ın Tarihsel Süreci, Kent ve Kentleşme Üzerindeki Etkileri” (M. Ali Başaran)

“Central Park’ın Tarihsel Süreci, Kent ve Kentleşme Üzerindeki Etkileri” (M. Ali Başaran)

by samblog

İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans öğrencisi Muhammed Ali Başaran’ın “Central Park’ın Tarihsel Süreci, Kent ve Kentleşme Üzerindeki Etkileri” başlıklı makalesi bilimsel ve hakemli Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisinde yayımlandı. Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kapsamında, Dr. Yunus Uğur‘un öğretim görevini yürüttüğü Şehir Düşüncesi ve Tarihi dersinde ödev olarak hazırlanan makale, 19. yy’da kent içerisindeki kırsal alan üretimini, ABD’nin New York kentindeki Central Park örneği üzerinden ele almaktadır.

-Makale Özeti-

Sanayileşme sonrası kentlerde ortaya çıkan sorunlara birçok çözüm arayışında bulunulmuştur. XIX. yy ‘da bu arayış sonuçlarından biri olarak kentte yaşayanların açık alan ihtiyacını karşılamak ve kent içerisinde kırsal alanlar üretmek amacıyla kent parkları inşa edilmeye başlamıştır. ABD’nin New York kentinde yapılan Central Park da, bu dönemde kent parkı olarak yapılan ilk parklardan olmuştur. Kent içerisinde toplumun ve fiziksel çevrenin koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir araç olan Central Park’ın olumlu yönlerinin yanı sıra, politik bir araç olması ve meydana geliş süreciyle de ön plana çıkmaktadır. Bu araştırma, ABD, New York ve Central Park’a ait yazını inceleyerek, Central Park’ın tarihini ve kente olan etkisini ve kentleşme üzerindeki rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda makalenin ikinci bölümünde New York’ta Central Park’ı meydana getiren süreç; üçüncü bölümünde Central Park’ın New York kenti üzerindeki etkileri; dördüncü bölümünde ise Central Park’ın, başta ABD olmak üzere, dünya üzerindeki kentleşmeye olan katkısı incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise, yapılan incelemelere dayanarak Central Park’a yönelik çıkarımlar yapılmaktadır.

Makalenin tamamına online olarak ulaşmak için tıklayınız.

 

kapak fotoğrafı: nypost.com

You may also like

Yorum yap