Homepage Derslerden Kitap Değerlendirmesi: Caspar Herzberg, Akıllı Şehirler Dijital Ülkeler

Kitap Değerlendirmesi: Caspar Herzberg, Akıllı Şehirler Dijital Ülkeler

by samblog

Meryem Zişan Köker,  İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, Şehir Düşüncesi ve Tarihi Dersi, 2018

Caspar Herzberg, Akıllı Şehirler Dijital Ülkeler: Dijital Kentsel Altyapı Yarının Kalabalık Dünyasında Nasıl Daha İyi Bir Yaşam Sunabilir, 2018, 240s.

Caspar Herzberg’in 25 Nisan 2017’de İngilizce dilinde Roundtree Press tarafından baskısı yapılan kitabı ‘’Smart Cities Digital Nations’’ , Aynı yıl Kasım ayında ‘’Akıllı Şehirler Dijital Ülkeler’’ adıyla Nadir Özata tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir. Bu  yazıda, önce kitabın yazarı Caspar Herzberg kısaca tanıtılacak, sonra kitabın yapısı ve fiziksel özelliklerine değinilecektir. Ardından kitabın içeriğinden bahsedilerek kitap incelenmeye çalışılacaktır.

Ocak 2016’dan beri Schneider Elektrik Şirketi’nin Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanlığını yapan Herzberg, 20 yıllık bir endüstri tecrübesine sahiptir. Schneider Elektirik’e katılmadan önce, Herzberg  Cisco Danışmanlık Hizmetleri’nde  Asya Pasifik, Çin ve Japonya için başkan vekilliği yapmıştır.  Son pozisyonundan önce ise Cisco ve Accenture gibi şirketler için satış ve servis sorumlusu olarak görev yapmıştır.

Kısaca çalıştığı şirketlerden bahsedecek olursak, Schneider Elektrik menşei Fransa olan, elektrik dağıtımı, otomasyon işletmesi sağlayan ve enerji üretimi için kurulum bileşenleri sağlayan bir şirkettir. Cisco ise Dünya internet trafiğinin yüzde 80’ininden fazlasını yöneten internet ve ağ teknolojileri şirketidir.

Akıllı Şehirler Dijital Ülkeler, toplam 240 sayfadan oluşuyor. Kitap, önsöz, harita, sonuç ve teşekkür kısımlarının dışında, 10 bölüme ayrılmıştır. İlk iki bölüm olan Akıllı Şehir-Hem Fırsat Hem Gereklilik ve Akıllı Şehrin Akışkan Tanımı- Ve Bunun Yaptıkları’nda Herzberg kısaca akıllı şehiri tanımlamaktadır. Bu iki bölümü takip eden diğer altı bölüm olan Başlangıç: Suudi Arabistan, 2005-2008,   İkinci Şans: Songdo, Kore ve Yarının Şehir Laboratuvarı,  Ve Ejderha Karşınızda! Çin’de Geleceğin ŞehirleriHindistan’ı Dijital Bir Ülkeye Dönüştürmek, Demokratik Yöntem, Her Şeyin İnternet’i Kahverengi Alanları Ve Ötesini Dönüştürüyor,  Mısır 2015: Umut Verici Bir Perspektif Olarak Akıllı Şehir’de ise Herzberg uygulama tecrübesi edindiği ülkelerden örnekler sunmaktadır. Son iki bölüm olan Akıllı Şehirler Üzerine Teoriler: Kalabalık Bir Dünyada Sürdürüşebilirlik ve Songdo’nun Ötesi Ve Şehrin Geleceği kısımlarında ise Herzberg genel bir değerlendirme yaparak gelecekteki akıllı şehir konsepti üzerine öngörülerinden bahsetmektedir. Her bir bölüm en az 3, en fazla 24 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın başından itibaren anlatımda kronolojik bir sıra izlemiştir.

Kitabın önsözü Cisco‘nun İcra Kurulu Başkanı olan John Chambers tarafından yazılmış. Chambers, insanın başarıyla ulaşması için şehirlerin başarıya ulaşması gerektiğini ve bu yüzden şehirlerin bir düzene sokulmasına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor, aksi takdirde büyük sorunlar yaşanacağını öngörmektedir. Chambers aynı zamanada ağ ve dijital dönüşüm gücünün şehirler üzerindeki etkisi ile şehirin gelecekte bolluğun ve sağlığın merkezi olacağına, teknoloji, enerji ve inovasyon çalışmalarıyla şehirin olumlu yönde dönüştürüleceğine inanmaktadır. Chambers bu kitabı, alandaki çalışmaları ve gelişmeleri takip etmek isteyenler için son derece faydalı bulduğunu belirtmektedir.

Herzberg, kitabı yazma amacını 10 yılı aşkın bir süredir bölgelerde yürüttüğü çalışmalar, yaptığı araştırmaları ve tecrübeler ışığında, karşılaşılan gerçek durumları ve problemleri göz önüne sermek olarak açıklamaktadır. Herkesin alanda ve dünyada neler olup bittiğini anlamasını sağlamak istediğini belirtmektedir. Neden akıllı şehirlerin özellikle bazı yerlerde kurulabilir olduğunu ve neden bu yerlerde kurulmasına ihtiyaç olduğunu açıklamayı hedeflemektedir. Herzberg genel olarak şehirleşmeden, şehirleşmenin artı ve eksilerinden bahsediyor ve şu anki şehirleşmenin tam anlamıyla akıllı olup olmadığını değerlendiriyor. Amacının şehre daha düzenli bir biçim vermek ve şehri daha akıllı bir geleceğe doğru yönlendirmek olduğunu söyleyen Herzberg, akıllı şehirlerin oluşumunun hesaplanandan daha fazla zaman aldığını, bir çok iniş ve çıkışlara sahne olduğunu çünkü akıllı şehir inşa etme fikrinin henüz çok yeni olduğunu belirtmektedir.

Herzberg’e göre şehri akıllı hale getirmek ve düzenlemek için gereken teknolojik altyapı, Cisco’nun tanımı olan Nesnelerin İnterneti (IoT)ve Her şeyin İnterneti(IoE) ile sağlanabilir çünkü dijitalleşme bu şekilde sağlıklı, etkili ve güvenli hale gelebilir. Kısaca açıklayacak olursak; nesnelerin interneti fiziksel aygıtların, araçların, ev aletlerinin ve diğer elektronik eşyaların, yazılım ve programların ve sensörlerin arasındaki birbirine bağlanabilir ve veri paylaşımı yapılabilir bir ağ sistemidir. Herşeyin interneti ise insanlar, süreçler, veriler ve diğer şeyler arasındaki akıllı bağlantıdır. Yani bu bağlantı insanların, verilerin ve dijital ağın aynı anda birbirine bağlanmasını içermektedir.

Kitapta, Herzberg’in Cisco ve Schneider Elektrik’ten gelişmek ve büyümek isteyen ülkelere danışmanlık hizmeti veren yardım kurumlarıymış gibi bahsedilmesi dikkat çekmektedir. Oysa Herzberg kitabın ilk bölümünde uygun iş iklimi ve büyüme için fırsat arayan şirketlerden bahsediyor ki bu şirketler tam da bu ortamı hazırlama amacını güdüyor gözükmektedir.

Şehirlerin teknolojik donanıma sahip olması için teknolojik bir inovasyona ihtiyaç duyduğu kitapta ikna edici bir şekilde anlatılmakla beraber, gerekli inovasyon ve altyapıyı sağlamak için bu şirketlerin neden özellikle Orta Doğu ve Afrika ya da Asya, Pasifik, Çin ve Japonya gibi ülkeleri seçtikleri ve burada bölge müdürlükleri kurduğu meselesi yeterince açıklanmamaktadır. Bu şirketler İskandinav ya da Avrupa ülkelerinden ziyade neden bu bölgelerde inovasyon sağlayıcılığı ya da danışmanlığı yapmaya yöneliyorlar? Görünen o ki İskandinav ve Avrupa Ülkeleri şirket tarafından sağlanan projelerden çok, üniversite ya da bağımsız teknoloji toplulukları tarafından sağlanan projelere öncelik verme eğilimindedirler.

Herzberg’e göre, şehirler bugün iki saldırıyla karşı karşıyadır; müthiş hızdaki nüfus artışı ve korunması için dijital yetenekler gerektiren çok büyük miktardaki veri. Afrika, Asya, Pasifik, Orta Doğu gibi bölgeler ya da Japonya ve Çin gibi ülkeler bu tehditlerle karşı karşıyadır ve buralarda inovasyona sahip olan danışmanlar tarafından şehirlerin düzenlenmesi gerekmektedir.

Danışmanlık verilen ülkeler olarak  kahverengi alan sahibi Suudi Arabistan, yeşil alan sahibi Songdo-Dong ya da hayalet şehirleri olan Çin’in seçilmesinin sadece nüfus ve yüzölçümüyle irtibatlandırılması oldukça indirgemeci bir yaklaşımdır. Hızlı ve devasa nüfus artışı ve buna bağlı olarak şehrin karşılaştığı sorunların iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapının sağlanması gerek ama tek başına yeterli bir şart değildir. Bu ülkelerin ekonomik yönden güçlü ve yatırım yapma kapasitesi yüksek olması bu yeterlilik için önemli olsa gerek.

Kitapta Hindistan ve Mısır’daki teknolojik inovasyon ve şehirlerin akıllı hale getirilmesi için yapılan  girişimlerden de bahsedilmektedir. Hindistan ve Mısır şehirlerindeki ana sorunun teknolojik altyapı ve yeniliklerle çözülebileceği görüşü yine yüzeyseldir ve pek de gerçekçi gözükmemektedir.  Kitapta toplumsal yapı, kültür ve ekonomik altyapının ikinci plana atılarak sadece teknoloji, dijitalleşme, nesnelerin interneti ve her şeyin internetinin şehri düzenleyeceği bir şehir hayali tamamen iyimser bir bakış açısıyla işlenmektedir.

Kitap bu açıdan içerik bağlamında kapsayıcı ve tarafsız değildir. Herzberg alandaki çalışma ve gelişmeleri herkesin anlamasını istediğini söylerken açıklama ve bilgileri genelde şirket ve piyasa üzerinden yapmaktadır. Böyle olunca da kitapta bir tutarsızlık ve karışıklık söz konusu olmuştur. Öte yandan kitabın iç düzeni, bölümlendirilmesi minimalist ve okuyucuyu yormayacak şekilde planlanmıştır.

Akıllı Şehirler Ve Dijital Ülkeler, dijitalleşme ve şehirleşme arasındaki bağlantıyı, şehirlerin teknoloji ile donatılması fikrini ve şehirlerin gelecekte ne tür girişimlere maruz kalabileceğini görmek ve bu alanda olan bitenleri takip etmek isteyenlerin okuyabileceği ve ileri yorumlar için genel fikir sahibi olabileceği türden bir kitaptır.

 

You may also like

Yorum yap