Homepage Başvuru Misafir Araştırmacı Programı

Misafir Araştırmacı Programı

by samblog

Misafir araştırmacı programı, kentler ve şehirleşme alanında çalışan araştırmacılara, üniversite kimlik kartı, kütüphane ve diğer araştırma imkânları yanında çalışmalarına uygun bilimsel ortamı sağlamak için tasarlanmıştır. Merkezimizin bu programı, aynı zamanda kurumlar arası ilişkileri geliştirmek ve her geçen gün zenginleşen bilimsel bilgi birikimini paylaşmak amacına yöneliktir.

Misafir araştırmacı programına, ilgili öğretim üyeleri, kıdemli araştırmacılar, doktora sonrası çalışma yürüten araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri ve uzmanlar başvurabilirler. Bu programın yürütürülmesinde gerekli finansman için merkez tarafından başvurusu kabul edilen adaylara kabul mektubu verilir ve başka bir finansman kaynağı yoksa aşağıda bazı örnekleri verilen destek programlarından birine başvuru için katkıda bulunulur. Başvurular kısa ve uzun dönemler için yapılabilir.

Misafir Araştırmacılardan Beklenenler

Misafir Araştırmacı Programı hem ŞEHİR hem de ziyaretçi araştırmacılar için zengin bir akademik ortam sağlamayı amaçlamakta ve seminerler, konferanslar, tartışmalar vasıtasıyla bilimsel bilgi alışverişinde bulunmayı hedeflemektedir. Araştırmacıdan, projesi ile ilgili herkese açık bir sunum vermesi beklenmekte, merkez çerçevesinde gerçekleştirilen programlara katılımı teşvik edilmektedir. Merkez ve araştırmacı mutabık kalırsa, üniversitede bir ders açmak da düşünülebilmektedir. Misafir araştırmacıların, projeleri ile ilgili sunum ve yayınlarda merkeze teşekkür etmeleri de beklenmektedir.

Başvuru Belgeleri ve Süreci
Araştırmacıların Misafir Araştırmacı Programı’na başvuru için göndermeleri gereken belgeler şunlardır:

 • Başvuru üst yazısı (kısaca merkeze ve/veya programa neden başvurduğunu anlatan yazı – Cover letter)
 • Araştırma konusu özeti (research proposal). Şehir Araştırmaları Merkezinin çalışma kapsamına giren bir alanda olmalıdır;
 • Çalışma Takvimi
 • Özgeçmiş

Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra sam@sehir.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Başvurular yıl boyunca açıktır.

Merkez bünyesine kabul edilen tüm misafir araştırmacılara sunulan imkânlar:

 • Üniversite kimlik kartı
 • Kütüphaneye sınırsız erişim. Kütüphanemiz araştırma konusu ile ilgili talep edilen her türlü kitabı getirebilir.
 • Ortak ofiste tam donanımlı (telefon, kırtasiye vs.) çalışma masası
 • Çıktı ve fotokopi desteği, (Merkez/Üniversite yönetimi tarafından belirlenen bir miktarda)
 • Öğle Yemek desteği (imkânlar dâhilinde)
 • Bilgisayar (imkânlar dâhilinde)
 • Bilgisayar teknik destek
 • Ulaşım servisi (imkanlar dahilinde)

Yukarıda belirtilen imkanlara ek olarak;

 • Merkezde bulunduğu süre ve araştırması dikkate alınarak asistan desteği (imkanlar dahilinde)
 • Konaklama desteği (imkânlar dâhilinde)
 • Araştırmacının ders vermesi karşılığında asistan ve bilimsel toplantı katılım desteği, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeniden gözden geçirilebilir.

Bazı Finansal Destek Programları

TÜBİTAK

2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı

2236 – Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı

2 216 – Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı

 Türkiye Vatandaşları için Doktora Sonrası Burs Programları

2215 – Uluslararası Öğrenciler İçin Lisansüstü Burs Programı
2235 – En Az Gelişmiş Ülkeler Lisansüstü Burs Programı 

 Türkiye Bursları  
Uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin, kendi alanlarında ülkemiz öğretim üyeleriyle yararlı ortak araştırmalar yapmalarını teşvik etmek ve araştırmacılar arasındaki uluslararası bilimsel etkileşimin gelişmesini sağlamak amacıyla, Türkiye Bursları kapsamında Araştırma Bursları verilmektedir.Türkiye Bursları kapsamında yer alan Araştırma Burslarına, Türkiye dışında başka bir ülkenin vatandaşı olan uluslararası öğrenci ve/veya araştırmacılar başvurabileceklerdir. Adaylar, doktorasını bitirmiş ya da doktora çalışmasında tez aşamasında olmalıdırlar. Ayrıca adayların Türkiye’de bir üniversiteden araştırma için resmî Kabul / Davet Belgesi almış olmaları şarttır.
Başvuru için:  website. 

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL FUNDING AND GRANTS
European Research Council (ERC) her yaştan ve milletten araştırmacıların çalışmalarını desteklemek için çeşitli burs imkanları sunmaktadır. Detaylı bilgi için:  website. 

FULBRIGHT GRANTS
Fullbright bursları da Türk ve Amerikalı araştırmacıları çalışmalarında desteklemektedir. Detaylı bilgi için: website. 

[ENGLISH]

Center for Urban Studies Visiting Researcher Program is designed to provide a suitable
the scientific environment for researchers working in the field of urban and urban life, besides
the university ID cards, access to libraries and other research facilities. As an extension of the
main purposes of our center, this program is aimed at improving inter-institutional relations
and sharing scientific knowledge of intellectual and policy debates on the urban.

Associate faculty members, senior researchers, post-doctoral researchers, post-graduate
students and specialists may apply to the Visiting Researcher Program. In the execution of
this program, acceptance letters are awarded to applicants acknowledged by the Center for
the necessary funding, and if there is no other funding source, the support programs given
below are also provided for applicants. Applications can be made application for short and
long-term periods. Admission as a Visiting Researcher is assessed on an individual basis.

Applying for Admission
The Visiting Researcher Program aims to provide a rich academic environment for both Şehir
University and visiting researchers and purposes to exchange scientific information through
seminars, conferences, and discussions. The researcher is expected to give an open
presentation to everyone involved in the project and they are encouraged to participate the
programs in the center. If the center and the researcher agree, opening a course at the
university can be considered. It is kindly expected from the visiting researchers that in the
presentations and publications on their projects include thanking the center.

Admission Process & Requirements
To be considered as an applicant for the Visiting Researcher Program you need to have
completed:
-Cover letter (cover letter describing why you applied to the center and/or the
program for short)
-Research Proposal. The research area should be within the scope of the Center for
Urban Studies
-Working schedule
-Resume
Applications are open throughout the year. Please note that after the required documents
are completed, they should be sent to sam@sehir.edu.tr

Participating in the Visiting Researcher Program will include the following benefits:
– University identity card (ID)
-Unlimited access to Sehir University Library. Our library may bring any kind of
the requested book about the research topic.
-Workspace within the center; fully equipped (telephone, stationery, etc.), and
working table.
-Printing and photocopy support, (amount determined by the central / university
administration)
-Lunch meal support (within the bounds of possibility)
-Computer (within the bounds of possibility)
-Computer technical support
-Transport service (within the bounds of possibility)

In addition to the above-mentioned benefits;
-The assistant support (within the bounds of possibility) considering the time and
research which is at the center
-Statement support (within the bounds of possibility)
-Support for the attendance of assistants and scientific meetings can be re-audited by the
Central Executive Committee in case the researcher lectures.

Financial Support Programs:
TÜBİTAK (THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY)
2221 – Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave
2236 – Co-Funded Brain Circulation Scheme (Co-Circulation Scheme)
2216 – Research Fellowship Programme for International Researchers
Postdoctoral Scholarships for Turkish Citizens
2215 – Graduate Scholarship Programme for International Students
2235 – Graduate Scholarship Programme For the Least Developed Countries
 Türkiye Scholarships

Türkiye Scholarships provides various research grants to international researchers and
academicians, in order to encourage them to carry out beneficial collaborative research with
our country teaching staff and to ensure that the international scientific interaction between
researchers develop. The Research Scholarships category within the Türkiye Scholarships
are provided for international students/researchers who are nationals of a country other
than Turkey. Candidates must either have completed their doctorate degree or be in the
thesis phase during their doctoral studies. In addition, to be a researcher in Turkey, an official
document of acceptance/invitation must have received from the host university.
Details can be found on the website.

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL FUNDING AND GRANTS
The European Research Council (ERC) offers a variety of scholarships to support the work of
researchers, regardless of their age and gender, from anywhere in the world.
Details can be found on the website.

FULBRIGHT GRANTS
Fulbright scholarships also support the work of Turkish and American researchers.
Details can be found on the website.

 

 

You may also like

Yorum yap