Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar Tarih Bölümü Doktora Öğrencimiz İrem Gündüz-Polat’ın Kitap Değerlendirmesi İslâm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlandı

Tarih Bölümü Doktora Öğrencimiz İrem Gündüz-Polat’ın Kitap Değerlendirmesi İslâm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlandı

by samblog

İstanbul Şehir Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora Programı öğrencisi İrem Gündüz-Polat’ın, Urban Autonomy in Medieval Islam: Damascus, Aleppo, Cordoba, Toledo, Valencia and Tunis (Fukuzo Amabe, Leiden: Brill, 2017)  isimli kitap üzerine kaleme aldığı değerlendirme yazısı, İslâm Araştırmaları Dergisi tarafından yayımlandı.

Kitap değerlendirmesini okumak için tıklayınız.

You may also like

Yorum yap