Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar Makale: “Belirsizliğin bilimi: Beklenen İstanbul Depremi ve uzmanlar antropolojisi”, Ebru Kayaalp – Onur Arslan, Toplum ve Bilim Dergisi

Makale: “Belirsizliğin bilimi: Beklenen İstanbul Depremi ve uzmanlar antropolojisi”, Ebru Kayaalp – Onur Arslan, Toplum ve Bilim Dergisi

by samblog

“Belirsizliğin bilimi: Beklenen İstanbul Depremi ve uzmanlar antropolojisi”, Ebru KayaalpOnur Arslan, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı 144, 2018.

İstanbul’da olması beklenen depremin etrafında devlet kurumları, üniversiteler, yasalar, yer bilimciler, teknolojik aletler, deprem dalgaları ve yeryüzünün kendisinden müteşekkil bir ağ oluşmuş durumda. Bu yazının amacı da, Bilim ve Teknoloji Çalışmalarının izini sürerek, bu ağ içinde bulunan yer bilimcilerin büyük bir belirsizlikle sarılı olan İstanbul depremi hakkında nasıl bilgi ürettiklerini incelemektir. Kısaca, bu makale ayak bastığımız yeryüzü, yeryüzünü okunabilir kılan teknolojiler ve yeryüzü hakkında ‘konuşan’ uzmanlar hakkındadır. Bu yüzden de etnografik çalışmamızı uzmanlar antropolojisi olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Yazıda sırasıyla, 17 Ağustos 1999 depreminden önce yer bilimleri konusunda Türkiye’de yapılan çalışmalar; 1999 depreminin bizatihi kendisinin uluslararası uzman, proje ve teknoloji transferini sağlaması; ortaya çıkan bu yeni bilimsel ortamda yeryüzünün ileri teknolojilerle farklı şekilde temsilleri; ve son olarak da yer bilim çalışmalarının çıktıları olarak sayılar ve haritaların kurucu gücü tartışılacaktır.

You may also like

Yorum yap