Homepage Haberiniz Olsun Tebliğ Çağrısı: III. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi (26-28 Ekim 2018, Strazburg, Fransa)

Tebliğ Çağrısı: III. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi (26-28 Ekim 2018, Strazburg, Fransa)

by samblog

Sürdürülebilirlik olgusu günümüzde, sosyal, ekonomik, çevresel çok boyutlu küresel bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Sürdürülebilir kentler”, “kentlerde sürdürülebilirlik” kavramlarının uluslararası ve ulusal platformlarda sıkça tartışılması, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukları giderek arttırmakta ve kentliden yerel yönetimlere, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kentin tüm paydaşlarına pek çok önemli sorumluluk yüklemektedir.

Özellikle ideal bir yerel yönetimden bu konuda önemli politikalar üretme ve bunları teşvik etme, destekleme, birlikte üretme, uygulama, izleme, denetleme, ölçme sorumlulukları beklenmektedir.

“Sürdürülebilir kentler”“akıllı kentler” gibi kavramlarının öne çıktığı günümüz dünyasında daha yaşanabilir, daha güvenilir, daha erişilebilir, daha iyi bir çevre ve sosyal yaşam için, kentlinin isteklerini dikkate alan, kentli ile bütünleşen, kentin öncelikli problemlerini belirleyip rasyonel çözüm araçları geliştiren, bilgiye erişimde hız ve şeffaflık sağlayan; şeffaf, katılımcı, sürekli üreten yerel yönetimlerin öne çıkması iyi bir yönetim/yönetişimin koşulu olduğu unutulmamalıdır.

III. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’nde “Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetim(ler)” ana teması etrafında tartışmalara yer verilerek geleceğin kentine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Son başvuru tarihi 20 Eylül 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız.

You may also like

Yorum yap