Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar Tezler: “İstanbul’daki Sahra Altı Afrikalı Göçmenlerin Sosyal ve Ekonomik Katılımları Üzerine Nitel Bir Çalışma” 

Tezler: “İstanbul’daki Sahra Altı Afrikalı Göçmenlerin Sosyal ve Ekonomik Katılımları Üzerine Nitel Bir Çalışma” 

by samblog

İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans öğrencisi Yasir Bodur’un “İstanbul’daki Sahra Altı Afrikalı Göçmenlerin Sosyal ve Ekonomik Katılımları Üzerine Nitel Bir Çalışma” başlıklı tezi, Doç. Dr. Alim Arlı ve Prof. Dr. Mahir Şaul‘un juri üyesi olduğu tez savunması sonrasında başarılı bulundu.

Merkez Müdür Yardımcımız ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Yücesoyun danışmanlığını yaptığı tez, İstanbul’daki Afrikalı göçmenlerin, şehir hayatına sosyal ve ekonomik katılımları hakkında önemli bulgular içeriyor.

-Tez Özeti-
Küreselleşmeye paralel olarak son dönem Sahra Altı Afrika ülkelerinden Türkiye’ye yönelen göçün başlangıcı 1990’lı yıllar olarak kabul edilebilir. Yaklaşık 20 yıllık bu süreç, göçün mahiyetini, yapısındaki çeşitlenmeyi ve demografik dönüşümleri kaçınılmaz olarak beraberinde getirmiştir. Kent ve göç etnografisinin araçlarını birlikte kullanan bu çalışma, İstanbul’daki Sahra Altı Afrikalı göçmenlerin sosyal ve ekonomik katılımlarında şehir mekânın ve etnik ilişki ağlarının rolünü incelemektedir. Hem formel hem de enformel iş ve konut piyasalarına erişim açısından sunduğu imkanlar itibariyle Sahra Altı Afrikalı göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Tarlabaşı, Kurtuluş, Feriköy ve Aksaray bölgeleri araştırma sahası olarak seçilmiştir. Çalışmanın verisi bu semtlerinde ikamet eden 9 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplamda 69 göçmen ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar, grup mülakatları, yapılandırılmamış açık uçlu görüşmeler ve enformel görüşmelerden elde edilmiştir.
Çalışmanın bulguları İstanbul’daki Sahra Altı Afrikalı göçmenlerin sosyal ve ekonomik katılımlarının etnik ilişki ağlarına ve kentsel sistem içindeki konumlarına bağlı olarak çeşitlendiği yönündedir. Sahra Altı Afrikalı göçmenler yasal, toplumsal ve ekonomik konumları itibariyle homojen bir grup değildir. Başlangıçta kalıcı yahut geçici sürelerle İstanbul’a gelen göçmenlerin motivasyonları ve beklentileri şehir hayatındaki deneyimlerine bağlı olarak yeniden biçimlenebilmektedir. Farklı sınıf, etnisite, toplumsal cinsiyet ve hukuki statüye sahip göçmenlerin sermeye alanları içindeki konumları ve devingenlik kanallarını kullanım biçimleri çeşitlilik göstermektedir. Göçmen grupların sosyal ve ekonomik sermayeleri üretim ve kullanım kapasiteleri dikey toplumsal hareketliliği mümkün kılabileceği gibi yoksulluğu kronikleştirip derinleştirebilmektedir. Göçmenlerin kentsel sistem içindeki konumları formel ve enformel iş ve konut piyasalarına erişim süreçlerini etkilemektedir.
İstanbul fotoğrafı: Emre Gencer

You may also like

Yorum yap