Homepage Derslerden “Ümraniye Ölçeğinde Alemdağ Caddesi’nin Mekânsal Gelişim Hikayesi”

“Ümraniye Ölçeğinde Alemdağ Caddesi’nin Mekânsal Gelişim Hikayesi”

by samblog

Büşranur Bekman, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Kentsel Planlama Ve Tasarım, 2019.

Alemdağ Caddesi İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, sınırında bulunduğu ilçenin tarihsel ve mekânsal gelişiminin etkisini somut olarak okuyabildiğimiz yegane örneklerdendir. Varlığını sadece Cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı Dönemi’nde de sürdüren Alemdağ Caddesi günümüzde Anadolu Yakası’nın önemli caddelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu caddenin bir örneklerini şehrin diğer yakasında bulabilmemize karşın hiçbir muadili Alemdağ Caddesi’nin dönüşüm hızı kadar geliştiği gözlemlemiştir. Bunun asıl sebebi 1962 yılında belediye olan Ümraniye’nin çok kısa bir sürede yaşadığı büyük değişimde aranmalıdır. Bu makalede Ümraniye’nin gelişim hikayesinde Aleemdağ Caddesi’nin mekânsal hikayesi oluşturulmaya çalışılacaktır. Üç ana bölümden oluşacak makalenin ilk bölümünde Ümraniye’nin tarihsel boyuttaki gelişimine değinilecek ve Alemdağ Caddesi’nin bu gelişim hikayesindeki ana kodları anlaşılmaya çalışılacaktır.

You may also like

Yorum yap