Homepage Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

by samblog
Yüksek Lisans

Uzman akademisyenlerle dirsek dirseğe,  şehirleri birlikte düşünmek ve geleceğe dair projeler geliştirmek için…

Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi’nde yürütülen çalışmalara paralel olarak, araştırma ve düşünsel üretim bakımından öncelikle şehir tarihi, şehir coğrafyası, şehir sosyolojisi, yerel yönetimler, demografi ve nüfus hareketleri, göç, sanat ve mimarlık, büyük kapsamlı şehir verileri analizi, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve görselleştirme, İstanbul ve Türkiye şehirleşmesi gibi alanlara yoğunlaşmaktadır. Tez ve proje konularının da bu alanlardan seçilmesi teşvik edilmektedir.

Niceliksel (ileri istatistik uygulamaları ve sosyal ağ analizleri) ve niteliksel araştırma yöntemlerinin (etnografik metodlar, derinlemesine mülakat teknikleri) yanı sıra belgesel araştırma, kentsel arşivlerin görselleştirilmesi ve coğrafi bilgi sistemlerinin araştırma süreçlerine dahil edilmesi ile programın odaklanacağı başlıca alanlar ise şunlar olacaktır:

  • ​Şehirler ve Şehir Bölgeleri
  • Şehirleşme Süreçleri ve Sorunları
  • Sosyal Yapı, Sosyal Ağ Analizleri ve Tabakalaşma
  • Şehir Tarihi

Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı zengin ders içeriği ile öğrencilere geniş bir araştırma sahası sağlamaktadır.  Geçen sene derslere katılan Eda Yücesoy, Alim Arlı, Yunus Uğur, Halil İbrahim Düzenli, Zübeyir Nişancı, Ferhat Kentel, Mehmet Genç, M. Fatih Aysan, Fatih Altuğ gibi hocalarımıza ilaveten bu sene Mimarlık ve Tasarım Fakültemizden Uğur Tanyeli ve İmre Özbek Eren hocalarımız ve araştırma merkezimizde bulunan misafir araştırmacılarımız da derslere ve atölyelere katılacaklardır. 

Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yunus Uğur
Yunus Uğur
Eda Yücesoy
Eda Yücesoy
Alim Arlı
Alim Arlı
Mehmet Genç
Mehmet Genç
Uğur Tanyeli
Uğur Tanyeli
Cem Behar
Cem Behar
Halil İbrahim Düzenli
Halil İbrahim Düzenli
Zübeyir Nişancı
Zübeyir Nişancı
M. Fatih Aysan
M. Fatih Aysan
İmre Özbek Eren
İmre Özbek Eren
Ferhat Kentel
Ferhat Kentel
Fatih Altuğ
Fatih Altuğ